Podmienky

Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci a návštevníci iCennik.sk – internetovej stránky.

Naším hlavným záujmom je ochrana Vašich údajov, Vašich osobných práv, tak ako aj zohľadnenie Vášho práva na informačné sebaurčenie pri získavaní, spracovávaní a používaní Vašich osobných údajov. Naše zaobchádzanie s osobnými údajmi prebieha v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. Slovenskej Republiky o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadenie európskeho parlamentu a rady 2016/679 (ďalej len GDPR).

Zodpovedný za spracovanie, používanie a ochranu osobných údajov:
Residence Group s.r.o.,
Mickiewiczova 2,
811 07 Bratislava,
Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.62685/B
IČO: 45 356 041
IČ DPH: SK 2022956892

Kontaktné údaje:
Email: info@cocktailtime.sk
Telefón: +421 908 943 222

Informačný systém elektronického obchodu predávajúceho je zaregistrovaný Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Registrácia informačného systému osobných údajov s názvom „Informačný systém“, registračné číslo: 201410762.


1. Získanie a použitie Vašich osobných údajov

1.1. Prevádzkovateľ Residence Group s.r.o. v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. Slovenskej Republiky o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadenie európskeho parlamentu a rady 2016/679 (ďalej len GDPR) spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:
a) Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode Residence Group s.r.o. v rozsahu: (meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, bankové spojenie).
Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 13 zákona o ochrane osobných údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
b) Registrácie zákazníka a marketingu
Pri registrácii a prihlásení sa k odberu noviniek máte možnosť zaškrtnutím políčka vyjadriť svoj súhlas na využitie Vašich osobných údajov na naše marketingové účely v zmysle GDPR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie registrácie a súhlasu pri zasielaní noviniek je možné vykonať elektronicky emailom na info@loptaprepsa.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Ak sa kupujúci neregistruje alebo neprihlási na odber noviniek, nevznikne odmietnutie zmluvného vzťahu.


1.2. Vaše osobné údaje
Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.
Ak sa registrujete na stránke NenaDog, do Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek nahliadnuť, meniť ich alebo mazať pod „môj účet“ – použitím Vašej emailovej adresy a hesla. Ak ste zabudli Vaše heslo, v tomto prípade nájdete na log-in-stránke odkaz v znení: Zabudnuté heslo, ktorý Vás dovedie k pomoci s heslom. Prosíme Vás, aby ste uviedli Vašu (nám známu) emailovú adresu a odoslali daný formulár. Na túto emailovú adresu Vám potom zašleme náhradne heslo. Tento postup je bezpečný aj v prípade, že sa iná osoba pokúsi získať prístup k Vaším osobným údajom. Pretože: odoslanie nového hesla prebehne v každom prípade na Vašu emailovú adresu, ku ktorej máte prístup iba Vy.
2. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo
a) požadovať prístup k osobným údajom, potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané
b) na opravu osobných údajov,
c) na vymazanie osobných údajov,
d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
e) právo na prenosnosť osobných údajov
f) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
g) požadovať likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo iného platného právneho predpisu SR.
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti NENA DOG.

3. Poskytnutie údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou Residence Group, s.r.o., ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:


a) Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, Slovensko, IČO: 46489592, spoločnosť registrovaná na Okr. súde v Banskej Bystrici, číslo vložky 21503/S

b) Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 35834498 IČ DPH: SK2021648739, spoločnosť registrovaná na Okr. súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26367/B

c) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

d) GP Webpay- Global Payments s.r.o., Česká republika, V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 042 35 452, registrovaná v Obchodnom registri okr. Súd v Prahe, oddiel C, vložka č. 244453.

e) Administrator stranky FOXON, s.r.o.,Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 78284/B
V prípade straty Vašich podkladov obráťte sa, prosím, na náš zákaznícky servis: podpora©icennik.sk. Sprístupnenie Vašich osobných údajov iným neoprávneným osobám mimo spoločnosti Residence Group, s.r.o. je zásadne vylúčené.

Doručovateľským partnerom sú sprostredkované Vaše údaje, ako meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, aby Vás doručovateľ zásielky mohol informovať o približnom čase doručenia balíka, resp. aby ste sa dohodli na zmene času doručenia. Obdržíte e-mail alebo SMS od doručovateľa o možnom čase/ mieste doručenia, ktoré je možné na základe dohody pozmeniť.

4. Používanie cookies

4.1. Čo sú súbory cookies?
Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
4.2. Ako používame súbory cookies?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
4.3. Ako kontrolovať súbory cookies
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
4.4. Ako odmietnuť používanie súborov cookies
Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.
5. Používanie Google Analytics

Táto internetová stránka používa Google Analytics – službu pre internetovú analýzu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači, a ktoré Vám umožnia analýzu používania internetovej stránky. Informácie vygenerovanej cookie o Vašom používaní tejto internetovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy, pričom za účelom jej anonymizácie prostredníctvom “_anonymizelp()” nie je na Google Analytics odovzdaných posledných 8 znakov) budú prenesené na server Google v USA a tam uložené. Google tieto informácie potom použije k vyhodnoteniu Vášho používania tejto internetovej stránky, zostaví správu o aktivitách na internetovej stránke pre jej prevádzkovateľa, tak ako aj o ďalších službách spojených s užívaním internetovej stránky alebo internetu. Google prípadne môže tieto údaje dať tretím osobám a to vtedy, ak je to zákonom nariadené alebo aj vtedy ak tretia osoba tieto údaje z poverenia Googlu spracúva. V žiadnom prípade nebude Google spájať Vašu IP-adresu s inými svojimi údajmi. Inštaláciu cookies môžete prostredníctvom nastavenia softwaru Vášho prehliadača vylúčiť, no v tomto prípade Vás musíme upozorniť, že takto nebudete môcť naplno využiť všetky funkcie internetovej stránky NENA DOG s.r.o. Prostredníctvom použitia tejto internetovej stránky vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním Vašich dát spoločnosťou Google práve opísaným spôsobom a k hore uvedenému účelu. Ak nechcete, aby boli informácie o návšteve stránky prenášané na Google Analytics, môžete si stiahnuť de-aktivačný Add-on pre internetový prehliadač:
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/index.html?hl=sk)


6. Používanie social media pluginov a podobných technologií

a) Táto internetová stránka používa takzvaný social media plugin sociálnej siete Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Plugin spoznáte podľa loga Facebook. Keď navštívite našu internetovú stránku, vytvorí sa prostredníctvom pluginu priame spojenie medzi Vaším internetovým prehliadačom a serverom služby. Tento potom dostane informáciu, že ste s Vašou IP-adresou navštívili našu internetovú stránku. Keď kliknete na logo Facebook s prihláseným užívateľským kontom, môže byť informácia o tom, že ste navštívili našu internetovú stránku priradená k Vášmu užívateľskému kontu na Facebooku. Ak ste užívateľom tejto sociálnej siete a nechcete, aby poskytovateľ tejto služby zbieral prostredníctvom našej internetovej stránky údaje o Vás a spájal ich s Vašimi užívateľskými údajmi, musíte sa pred návštevou našej internetovej stránky z tejto sociálnej siete odhlásiť. Viac informácií nájdete tu: https://www.facebook.com/policy.php
b) Google Plus, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain, CA 94043, USA
c) Pinterest, Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA
d) Twitter, Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
e) Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika, C 218977 vedená u Mestského súdu v Prahe, IČO: 02387727 DIČ: CZ02387727

7. Používanie Smartsupp

Táto internetová stránka používa Smartsupp live chat, ktorý zhromažďuje údaje o užívateľoch a návštevníkoch, ako sú IP adresa, typ prehliadača, typ operačného systému, približná lokalizácia a podobne. Smartsupp.com, s.r.o. Milady Horákové 1957/13 602 00 Brno Czech Republic, IČO: 03668681, DIČ: CZ03668681

8. Používanie Piwik Analytics

Táto internetová stránka používa Piwik, ktorý zhromažďuje údaje o užívateľoch a návštevníkoch, ako sú IP adresa, typ prehliadača, typ operačného systému, približná lokalizácia a podobne. https://matomo.org/blog/2017/09/gdpr-potential-consequences-matomo/

9. Poučenie o dobrovoľnosti:
Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi NenaDog uvedené osobné údaje dobrovoľne, bez nátlaku a vynucovania si zo strany prevádzkovateľa. Prehlasuje, že ak má menej ako 16 rokov, tak požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.V Bratislave dňa, 19.11.2020
Cocktailtime.sk

 

 

TOTO JE PRIKLAD Z COHO MOZES NIZSIE CERPAT..

———-

 

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://www.cocktailtime.sk.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

S kým zdieľame vaše údaje

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Vaše kontaktné informácie

Dodatočné informácie

Ako chránime vaše údaje

Aké máme procesy pri úniku dát

Z akých tretích strán získavame údaje

Aké automatizované rozhodovanie (spracovanie) a/alebo profilovanie robíme s údajmi používateľa.

Požiadavky na zverejňovanie právnych predpisov v regulovanom odvetví